هات تپ يكي از روشهاي نصب اتصالات مكانيكي يا انشعاب از سيستم لوله كشي و تجهيزات در سرويس است و معمولاً در مواقعي استفاده مي شود كه امكان از سرويس خارج كردن تجهيزات وجود نداشته باشد.بازرس بايد قبل از اقدام به جوشكاري، شرايط لوله را در محل جوشكاري يا هات تب از نظر متريال،ضخامت و عیوب داخلي متريال بررسي نمايد تا حداقل ريسك وجود داشته باشد.

در زمان جوشکاری بر روي لوله ­ها و تجهيزاتي كه در سرویس هستند،دو مورد بسیار مهم وجود دارد كه باید نسبت به آنها دقت كافي به عمل آید.

1-     ترك خوردگی :اين ترك زماني ايجاد مي شود كه محل جوشكاري به سرعت سرد شود.

2-     سوختگي جوش:(Burn through ):اين عيب زماني ايجاد مي شود كه حرارت محل جوشكاري زياد باشد و فشار مسير نيز زياد باشد.

الزامات روش هات تپ

جوشكاري بر روي لوله ها و تجهيزاتي كه دماي آنها پايين  تر از45-  درجه سانتيگراد است نبايد صورت گيرد.دربعضي موارد هم ممكن است پيش گرم كردن محل جوشكاري ضرووي باشد.(مثلاً بر روي متريالهايي كه كربن معادل آنها بالا و يا مقاومت مكانيكي بالايي دارند.)

بعضي از تجهيزات و لوله ها از نظر متالورژيكي،ضخامت و يا سيال داخل لوله در صورتي كه جوشكاري شوند، نياز به عمليات حرارتي دارند لذا اجراي پروژه هات تب و يا جوشكاري بر روي آنها مجاز نمي باشد.

ضخامت لوله ها و تجهيزات بايد به اندازه اي باشد كه اتصالات مربوط به هات تب را تحمل كند.درصورت نياز در محل مورد نظر صفحات تقويت(Reinforcing pad)يا تكيه گاه(Support)نصب گردد. جنس لوله و تجهيزات در محل اتصال هات تب بايد عاري از عيوبي مانند لايه لايه شدن(Lamination )،تاثيرات هيدروژن يا ترك خوردگي تنشي(SCC) باشد كمترين ضخامت موردنياز براي اجراي پروژه هات تب 4/8 ميليمتر توصيه مي شود.

منبع:

روش جوشكاري و هات تپ بر روي لوله ها و تجهيزات در سرويس-محمود خدابخشي بر اساس

استانداردAPI-2201

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 0:28 |


Powered By
BLOGFA.COM